Firma Profili

2011 yılında, %100 milli sermaye ile İstanbul’da faaliyetlerine başlamıştır.

ISO 9001:2015 sertifikalıdır.

Firmanın ana ilgi alanı donanım ve gömülü yazılım tasarım ve üretimidir.

Firma personeli; Sistem Mühendisliği,  Gemi Savaş ve Savaş Yönetim Sistemleri,  Gemi Platform Yönetim, Destek ve Otomasyon Sistemleri alanlarında tasarım ve üretim; Savunma Projeleri ve Savunma Sanayii Proje Yönetim Usulleri hakkında tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir.

 

Kalite Politikası

“MILSYS için kalitenin temelinde “koşulsuz müşteri ve çalışan tatmini” yer almaktadır. MILSYS üst yönetimi bu tanıma içtenlikle bağlıdır. Ürün ve hizmetlerinde müşterilerinin istek ve gereksinimlerini gerekli kalite düzeyinde ve zamanında karşılamayı, personelinin hak ettiği uygun çalışma koşullarının oluşturulmasını ve idame edilmesini temel ilke olarak benimsemiştir.

Bunu sağlamak için, MILSYS’te kalite, yönetimden iş geliştirmeye, tasarımdan üretime ve satış sonrası hizmetlere, müşteri ve çalışanlarla ilişkilerden diğer toplumsal sorumluluklarımıza kadar, bütün rutin etkinliklerimizi kapsamaktadır.

Tıpkı diğer hedeflere ulaşmada olduğu gibi, kalite hedeflerine de ulaşmayı mümkün kılan temel unsur, iyi yetişmiş, nitelikli ve sorumluluklarının bilincinde olan ve firmasını benimseyen insan gücüdür. MILSYS’te öğrenmeye, yeniliklere ve bireysel gelişmeye açık, ortak değerlerimize saygılı, birbirimize güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratarak, “Müşteri” kavramını, yalnızca dış müşterilerimizi değil, iş süreçlerinde ilişki içinde olduğumuz kendi çalışanlarımızı da kapsayacak şekilde yorumlamalıyız. Kalite kavrayışımızı geliştirmek için eğitime daha çok önem vermeli, kaliteyi böylece herkesin “işi” haline getirmeliyiz.

Kısacası, kalite uygulanarak öğrenilir ve geliştirilir. MILSYS çalışanları bu temel prensibe gönülden inanırlar. Yalnızca bugünkü kalite hedeflerine yönelmek yeterli değildir; çıtamızı sürekli yükseltmeli, global rekabet dünyasından “en iyi uygulamaları” referans almalıyız. Uluslararası rekabet, ancak uluslararası standartlara uyum sağlamak ve değişen iş ortamlarının gereklerine göre sürekli yenilenmekle mümkündür.

Ülkemizde son yıllarda savunma sistemleri tedarik politika ve yöntemlerindeki, ulusal kaynaklarımıza ağırlık veren gelişmeler bizim için özellikle önemlidir. Savunma Sanayimizin stratejik bakış açısı çerçevesinde ve milli yeterliliğin önemi bağlamında ödev ve sorumluluklarımız mutlaka genişleyecektir. Kalite anlayış ve hedeflerimizi de buna göre yönlendirmemiz kaçınılmazdır.

Kalite anlayışımız çerçevesinde Değişen Ticaret Kanunu, İş Güvenliği Kanunu ve sektörümüzün işlerliğini sağlayan  tüm yasal mevzuatlara ve bu yasaların getirdiği zorunluluklara uygunluk sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.”

Yönetici Ortak

 

MİSYONUMUZ; imza attığı her akti, müşterilerinin tam memnuniyetini sağlayacak şekilde zamanında, eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir.

 

VİZYONUMUZ; ülkemizin savunma sanayii kabiliyetine üst teknolojik düzeyde katkı sağlayacak bir mühendislik firması olabilmek ve çalışanlarına hak ettiği ortamı yaratabilmektir.

 

DEĞERLERİMİZ;

  • Güvenilir ürün ve hizmet sağlayıcılıktan taviz vermemek,
  • Tam müşteri memnuniyeti,
  • Nitelikli ürün ve hizmet, ürüne her aşamada sahip çıkma, satış sonrası hizmet desteği,
  • Takım ruhu ve karşılıklı güven.